logo
[ tisk TISK ]
Vyhledávání

Realizace motivačních aktivit

Peoplesource realizuje motivační aktivity pro Úřady práce v Jindřichově Hradci a v Havlíčkově Brodě. Obsahem motivačního školení jsou následující moduly:

Sebeprezentace,
pohyb na trhu práce,
aktivní oslovení zaměstnavatele,
vytvoření životopisu,
vytvoření motivačního dopisu,
vložení životopisu na internet,
nácvik přijímacího pohovoru,
řízení času,
definice priorit.

Motivační program pomáhá klientům odhalit silné stránky, vhodné dovednosti, znalosti a návyky a ukáže jim, jak je nejlépe využít při hledání práce a jak tyto silné stránky, vhodné dovednosti, znalosti a návyky uplatnit na trhu práce.

Motivační aktivity probíhají formou semináře, kde se aktivně zapojují všichni účastníci. Součástí aktivity mohou být také individuální konzultace, na kterých lektoři a poradci Peoplesource pomáhají klientům řešit situace spojené s hledáním pracovního uplatnění, trhem práce a pracovněprávní problematikou.

Pro zadání CV na Internet naši klienti využívají mobilní počítačovou učebnu