logo
[ tisk TISK ]
Vyhledávání

Analýza vzdělávacích potřeb

Význam analýzy vzdělávacích potřeb

V andragogické praxi jsou často zadávány tréninkové zakázky podle přání managementu, ale toto vzdělávání neodráží skutečnou potřebu zaměstnanců. Některé organizace objednávají vzdělávání podle přání zaměstnanců, ale tato přání neodráží vždy skutečnou potřebu organizace. Pro organizaci je efektivnější analyzovat požadavky na vědomosti a dovednosti a potom zvolit přiměřené metody k jejich uspokojení. Prostředkem k tomu je systematicky provedená analýza vzdělávacích potřeb.

Užitek analýzy vzdělávacích potřeb pro organizaci

investice vložené do výcviku a rozvoje budou mít zaměření a směr bude zjevné, jaké jsou mezi výcvikovými potřebami ve vaši organizaci priority budou identifikovány vhodné metody pro uspokojování těchto potřeb bude rozpoznán přínos, kterým vzdělávání a výcvik přispívají k růstu a úspěchu organizace

Fáze analýzy vzdělávacích potřeb

1. Příprava analýzy – strukturovaný rozhovor s pověřenými pracovníky organizace
2. Schválení nástrojů k provedení analýzy
3. Analýza vzdělávacích potřeb – použití schválených nástrojů v organizaci a jejich vyhodnocení
4. Plán vzdělávání – zpracujeme návrh plánu vzdělávání v organizaci

Nástroje pro analýzu vzdělávacích potřeb

Pro analýzu vzdělávacích potřeb využíváme čtyř typů analytických nástrojů. Zkoumáme Rozvíjení organizace, Klima organizace, Řízení zdrojů a Pracovní dovednosti

Rozvíjení organizace - nástroje odhalí, kde je organizace nyní, kde se vidí v budoucnosti a nezbytné změny, které budete muset provést.
Klima organizace - nástroje pomohou odhalit „niveau“ organizace, zjišťovat, jak lidé vnímají, co se kolem nich děje, jak se s nimi zachází.
Řízení zdrojů - nástroje odhalí styly a úrovně způsobilosti manažerů v současné době, obvykle ve srovnání s nejlepší manažerskou praxí.
Pracovní dovednosti - nástroje jsou zaměřeny na analýzu spektra vědomostí, praktických dovedností i behaviorálních dovedností, které lidé potřebují pro výkon své práce a jejich rozvoj.