logo
[ tisk TISK ]
Vyhledávání

Zvolená rekvalifikace - ideální možnost, jak čerpat na vzdělávání až 50 tisíc korun

Koho může úřad práce rekvalifikovat?

Úřad práce Vám může zabezpečit rekvalifikaci v případě, že: - jste uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání evidovaným na úřadu práce; - splňujete vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz. Kromě určitého stupně vzdělání to dále mohou být (podle druhu kurzu) předpoklady zdravotní způsobilosti, psychické způsobilosti, někdy i dosažení určité věkové hranice, trestní bezúhonnost apod.; - máte dobrou pracovní morálku a aktivně spolupracujete s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání. - rekvalifikace je nezbytná, tzn., že máte kvalifikaci, pro kterou nejsou volná místa, a dosavadní zprostředkování zaměstnání nebylo úspěšné. V každém případě se Vám úřad práce snaží nejdříve nalézt pracovní uplatnění bez rekvalifikace. Nezbytnost rekvalifikace se proto může někdy prokázat až po určité době, kdy spolupracujete se zprostředkovatelem při hledání vhodného zaměstnání; - rekvalifikace je účelná, to je v případech, kdy: - se rozhodnete pro kvalifikaci, pro kterou je dostatek volných míst nebo je opodstatněná prognóza vzniku míst nebo - Vám dá zaměstnavatel příslib zaměstnání podmíněný příslušnou rekvalifikací nebo se zavážete, že po rekvalifikaci zahájíte samostatnou výdělečnou činnost, jejíž výkon je touto rekvalifikací podmíněn.

Uchazeč o zaměstnání si může od 1. 1. 2012 sám vybrat rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení, které však musí mít akreditovaný vzdělávací program.

Podle vlastního uvážení si tak uchazeč zvolí druh pracovní činnosti, v níž má zájem získat kvalifikaci za účelem získání zaměstnání. Například naši rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách může zaplatit Úřad práce.

Pro podmínky hrazení rekvalifikace kontaktujte svůj místně příslušný Úřad práce, zpravidla po vás bude vyžadovat zdůvodnění, proč žádáte o konkrétníé rekvalifikaci a příslib zaměstnání. Pokud Vás úřad práce zařadí do rekvalifikace, uhradí zároveň za Vás i příslušné náklady na kursovné. Uchazečům o zaměstnání může přispět i na některé prokázané nutné náklady spojené s rekvalifikací, například jízdné a ubytování. Účastník, který bez vážných důvodů zanechá rekvalifikace nebo odmítne po jejím absolvování nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, uhradí úřadu práce plně náklady rekvalifikace.

Co mám dělat pokud mám zájem o Zvolenou rekvalifikaci?


1) Navštívíte ÚP a vyzvednete si formulář na "Potrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu" (vzor zde)

2) Domluvíte si s námi schůzku a my Vám vydáme potvrzený formulář a domluvíme podrobnosti ohledně konání rekvalifikačního kurzu.

3) Toto potvrzení předáte zpět na ÚP (nejméně 14 dnů před termínem zahájení kurzu), který po zasedání komise ÚP Vás informuje o výsledku, zda ÚP rekvalifikační kurz uhradí či nikoliv