logo
[ tisk TISK ]
Vyhledávání

Kurs Práce s PC v rozsahu 90 hodin teoretické výuky (+ 4 hodiny zkoušky) je akreditovaným vzdělávacím produktem, zaměřeným na středně pokročilé uživatele PC. Je rozdělen na část věnovanou Souborům, složkám a využití Windows (10 hodin), Internetu (10 hodin), MS Word (20 hodin), MS Excel (20 hodin) a MS Powerpoint (20 hodin).Výstup: Závěrečný praktický test osvědčující zvládnutí látky
Certifikát: Osvědčení s celostátní platností [ukázka]
Pokračování/návaznost: ECDL Start, ECDL Komplet.

TENTO KURZ JE MOŽNO REALIZOVAT ZDARMA JAKO ZVOLENOU REKVALIFIKACI. Info zde.