logo
[ tisk TISK ]
Vyhledávání



Peoplesource v.o.s. nabízí možnost otestování zájemců, kteří chtějí získat certifikát ECDL. Testování probíhá na středisku v Havlíčkově Brodě, nebo v testovací místnosti v Pelhřimově.
 
Držitelem sublicence konceptu ECDL v České republice je akciová společnost CertiCon a.s., která je jediným subjektem oprávněným akreditovat testovací střediska pro ECDL testování pro území České republiky. Více informací na www.ecdl.cz


Co znamená certifikát ECDL?

European Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodně uznávaný certifikát, který je v rámci států EU doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a splňuje minimální znalostní kritéria pro práci s počítačem.
 

Proč právě ECDL?

Projekt ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií a tím vyvolanou potřebou stanovit objektivní minimum znalostí, které umožňují pracovníkům velkých státních a komerčních institucí tyto technologie využívat. Sjednocený způsob testování a mezinárodně platných certifikátů pro uživatele výpočetní techniky ECDL, řízený z Irska, se rychle stal panevropským standardem ve všech rozvinutých západních zemích.

Kvalifikace ECDL umožňuje zaměstnancům, studentům i ostatním občanům tímto certifikátem formálně doložit, že mají základní počítačové znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu používání osobních počítačů.

Certifikace ECDL je zavedena ve všech západoevropských zemích, ve východní Evropě se programu účastní Polsko, Maďarsko a Estonsko.
 

Přínosy projektu ECDL:

- vytvoření jednotné platformy pro srovnávání vědomostí v oblasti IT
- začlenění ČR do vzdělávacích programů a standardů EU
- tlak na efektivní a měřitelné zhodnocování investic do oblasti informačních technologií
- mobilita a širší uplatnění pracovníků institucí podporujících platformu ECDL
- zvýšení motivace zaměstnanců k využívání moderních technologií
- lepší uplatnění držitelů ECDL certifikátů na trhu pracovních sil

Pro získání certifikátu je zapotřebí úspěšně složit sedm, event.  čtyři zkoušky z daných modulů.
Na testy se můžete přihlísit přímo, nebo využít naší nabídky přípravných kurzů pro ECDL testování. Více informací vám podá Mgr. Zdeňka Juránková na adrese jurankova@peoplesource.cz, nebo na telefonu 604 454449. Nechcete volat? Pošlete SMS a my se vám ozveme zpět.