logo
[ tisk TISK ]
Vyhledávání
Profil společnosti:


Peoplesource v.o.s je Agenturou práce dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Na základě Povolení ke zprostředkování uděleného MPSV může Peoplesource v.o.s.

1/ vyhledávat zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledávat zaměstnance pro zaměstnavatele, který kledá nové pracovní síly

2/ zaměstnávat fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení

3/ provádět poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Chcete zpracovat cenovou nabídku? Kontaktujte nás.