logo
[ tisk TISK ]
Vyhledávání
Novinky:

O prázdninách pro vás chystáme rekvalifikaci na Pracovníka v soc. službách

Kurzy Peoplesource na www.vzdelavaniprace.cz

Kurzy Peoplesource nově najdete na webu www.vzdelavaniprace.cz.

Vážení klienti, vyhlašujeme soutěž o 4 vyučovací hodiny individuální výuky MS Excel v ceně 1000 Kč. Co musíte udělat, abyste se mohli zúčastnit soutěže o individuální výuku?

1) kliknout na náš status na Facebooku (zde)
2) dát like tomuto statusu
3) do komentářů uvést, co všechno se potřebujete v Excelu naučit
4) reagovat z pravého profilu, na kterém vás můžeme kontaktovat

Z došlých odpovědní vylosujeme jednoho šťastlivce, který se zúčastní naší individuální výuky v Českých Budějovicích zdarma.

#pocitace #budejce #ceske #budejovice #vyuka #peoplesource #soutez #zdarma

20. dubna 2016 zahajujeme obsluhu PC v Prachaticích

20. dubna 2016 zahajujeme obsluhu PC v Prachaticích. Kurz poběží 11 dní od 8.00 do 14.30 hodin v Prachaticích, objektu Komerční banky v autoškole Mgr. Sandanyho. Zájemci, kontaktujte nás na tel. 604 595710.

Krásné Velikonoce přeje Peoplesource

Krásné prožití Velikonoc vám přeje tým společnosti Peoplesource. V následujícím týdnu se těšíme na shledání na kurzech Pracovník v sociálních službách (31.3. Jihlava), Práce s PC - 84 hodin (29.3. Jihlava), Práce s PC - 84 hodin (30. 3 České Budějovice) a Práce s PC - 84 hodin (30.3. Tábor)

Výuka počítačů ve městě České Budějovice pro veřejnost

V Českých Budějovicích Vám nabízíme jako novinku individuální výuku PC dovedností (práci s programy Word, Excel, Powerpoint). Výuku zajišťují zkušení lektoři na našem středisku na Hradební 31. Objednávkový formulář a více informací najdete zde.

Chcete vzdělávat svoje zaměstnance za 15% nákladů? Stát to nyní umožňuje. Je tu projekt POVEZ 2

Kdo může o dotaci žádat?

Právnická (firma) nebo fyzická osoba (OSVČ). Rozhoduje vlastnictví IČ a právní subjektivita. Do vzdělávání lze nově zařadit i potenciální zaměstnance. K novinkám patří i podpora vzdělávacích společností.

Kolik můžete získat

Příspěvek na vzdělávání a náhradu mezd je poskytován v režimu de minimis. Čerpat lze maximálně 500 000 Kč měsíčně (na mzdové náklady i vzdělávací aktivity). Podniky s více než 1000 zaměstnanci nebo s provozovnami ve více než 2 okresech mohou dostat příspěvek vyšší. Uvedený limit je průměrný. Pokud vyčerpáte v jednom měsíci 200 000 Kč, v dalším měsíci můžete čerpat až 800 000 Kč.

Podání žádosti

Žádost se předkládá na ÚP v papírové podobě nebo elektronicky přes datovou schránku. Součástí žádosti je potvrzení o bezdlužnosti vůči:
► finančnímu úřadu,
► celnímu úřadu,
► české správě sociálního zabezpečení,
► zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou hlášeni všichni zaměstnanci žadatele (nikoliv pouze školení).

Komu se předkládá žádost

Žádost se předkládá (okresnímu) kontaktnímu pracovišti Úřadu práce České republiky. Rozhoduje místo, kde mají školení zaměstnanci stanovené místo výkonu práce (nikoliv sídlo firmy). Což může v praxi znamenat i to, že budete muset stejnou žádost podat na několika ÚP.

Úhrada mzdových nákladů

Příspěvek je poskytován na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů:
► mzda,
► pojistné na sociální zabezpečení,
► příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
► pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance.


Do mzdového nákladu se nezapočítávají:

► pravidelné ani mimořádné odměny,
► příplatky za práci přesčas,
► pohyblivé složky mzdy/platu, které nesouvisí se vzděláváním (například příplatek za pobyt na rizikovém pracovišti).


Hodinová mzda (vypočítaná ze mzdového listu), se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.

Maximální mzdový příspěvek je 176 Kč za hodinu (60 minut) tj. 29 700 Kč za měsíc.

Příspěvek na mzdy je poskytován měsíčně na základě předloženého vyúčtování a evidence docházky.

Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity

Náklady na vzdělávací aktivity se účtují po ukončení vzdělávací aktivity, která je předmětem dohody. Příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity je ÚP ČR poskytován až po jejím skončení.

Jak vzdělávání probíhá


► Vzdělávání je v projektu POVEZ II prezenční (účastníci musí být osobně přítomni po celou dobu výuky). Jiná varianta (např. e-learning) není možná.
► Každá vzdělávací aktivita musí být zakončena ověřením znalostí a dovedností (závěrečným testem).
► V případě akreditovaného vzdělávání je dokladem o absolvování získané osvědčení.
► V případě neakreditovaného vzdělávání je dokladem potvrzení o absolvování vzdělávací aktivity a evidence docházky.

Kritéria pro posouzení žádosti


► Význam daného podniku v regionu – Rozhodující je komplexní dopad na regionální trh práce.
► Nezbytnost vzdělávání zaměstnanců – Posuzuje se vztah mezi vzděláváním, ekonomickou činností a dalším rozvojem podniku.
► Zhodnocení případného rozšíření aktivit podniku či získávání nových zakázek – Posuzuje se potenciál podniku na rozšíření výroby a tvorbu nových pracovních míst (např. předpoklad získání nových zakázek).
► Přínos vzdělávací aktivity pro zaměstnance – Dopad vzdělávání na rozvoj podniku, kariérní růst zaměstnance a na jeho další uplatnitelnost na trhu práce.
► Přiměřenost výsledků vzhledem k výši požadovaného příspěvku – Posuzuje se efektivnost, účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků.
► Bonus za zařazení účastníků vzdělávání ve věkové skupině 54+ – Bonus je přiznán v případě více než 20% zastoupení účastníků z této věkové skupiny.